Hyvinvoiva työyhteisö

Työyhteisön jäsenten ymmärrys hyvinvointia tukevasta vuorovaikutustyylistä on yksi keskeisimmistä jaksamisen, työhyvinvoinnin ja myös työtulosten tekijöistä. Koulutuksessa pyritään edistämään osallistujien valmiuksia tunnistaa ja asemastaan riippumatta edistämään näitä toimintatapoja omassa työyhteisössään.

Koulutus jakautuu kolmeen pääteemaan:

Yksilöiden välisen erilaisuuden ymmärtäminen

Ensimmäisessä osassa pohditaan sitä, millä tavalla ihmiset ovat psykologisilta ominaisuuksiltaan erilaisia ja millä tapaa nämä eroavaisuudet näkyvät työelämässä.

- Tunteiden kehämalli
- Viisi persoonallisuuden piirrettä (Big5)
- Motivaatio
- Ajatus/tulkintavääristymät
- Itsetunnon vaikutus työpaikalla
- Stressi- ja uupumusoireilu

Yksilön vuorovaikutusominaisuudet

Toisessa osassa tarkastellaan sellaisia yksilön vuorovaikutustyylejä ja tulkintamalleja, jotka joko edesauttavat tai estävät sujuvaa ja hyvinvointia tukevaa työkäyttäytymistä. Lisäksi tässä osiossa käydään läpi sitä, kuinka näihin ominaisuuksiin voidaan työelämässä pyrkiä vaikuttamaan.

- Kontakti
- Rajahäiriöt vuorovaikutusta estämässä
- Läsnäolo
- Kyynisyys ja halveksunta
- Dialogisuus ja manipulointi

Työyhteisön vuorovaikutuksen keskeiset ominaisuudet

Kolmannessa osassa pohditaan työyhteisön tasolla esiin nousevia keskeisiä hyvinvointia tukevia ja sitä uhkaavia tekijöitä ja näihin vaikuttamista.

- Asiaton ja vuorovaikutusta estävä työkäyttäytyminen
- Asiattoman työkäyttäytymisen selvittäminen
- Työyhteisöä tukevat ja hajottavat vuorovaikutustekijät
- Kritiikin ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- Jämäkkä ja rakentava viestintätyyli
- Konfliktit
- Muutosten vaikutus työyhteisöön
- Muutoksen psykologiaa

Koulutuksen eri teemoja voidaan painottaa, lisätä tai poistaa tilaajan toiveiden mukaan.

Koulutuksen hinta

Kokopäiväisenä toteutettavan koulutuksen hinta on n. 1500 € + alv. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuvien koulutusten hinnat sovitaan erikseen tarjouspyynnön perusteella.

Katso myös hinnasto

Lue koulutuksiin osallistuneiden antamaa palautetta