Työhaastattelu- ja rekrytointikoulutus

Työhaastattelu- ja rekrytointikoulutus voidaan toteuttaa puoli- tai kokopäiväisenä tilaajan toiveiden mukaan. Koulutuksen sisältö muokataan oheisen rungon pohjalta tilaajan tarpeita vastaavaksi.

- Työpaikkailmoitus
- Persoonallisuuspiirteet ja työtehtävien psykologiset (ja ammatilliset) vaatimukset
- Hyvän haastattelutilan vaatimukset ja järjestäminen
- Lain asettamat rajoitukset työhaastattelulle
- Haastatteluotteet
- Haastattelun kokoonpano (yksilö-/ryhmähaastattelut, haastattelijoiden määrä)
- Viestintä ja vuorovaikutus
- Mitä kaikkea haastattelutilanteessa voidaan havainnoida?
- Simuloidut tehtävät
- Haastattelutilanteen sudenkuopat
- Haastattelujen analysointi
- Haastateltavan arviointiin vaikuttavien omien motiivien tiedostaminen
- Haasteellisiin persoonallisuuden piirteisiin viittaavat havainnot haastattelussa

Koulutuksen hinta

n. 850 € + alv. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuvien koulutusten hinnat sovitaan erikseen tarjouspyynnön perusteella.

Katso myös hinnasto

Lue koulutuksiin osallistuneiden antamaa palautetta