Työstressi ja jaksaminen

Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi koostuvat huomattavan monista tekijöistä. Niihen vaikuttavat monet organisaatioon, työyhteisöön ja työn kuvaan liittyvät seikat mutta keskeistä on myös työntekijän kyky huolehtia itse omasta työhyvinvoinnistaan.

Koulutuksessa käydään läpi tilaajan toiveiden mukaisesti painottaen kaikkia näitä osa-alueita tavoitteena lisätä tietoisuutta sekä tarjota käytännön vinkkejä työyhteisön ja yksilön psyykkisen hyvinvoinnin parantamiseen.

Koulutus voidaan toteuttaa tilaajan toiveiden mukaisesti joko luentona, keskustelevalla otteella tai näiden yhdistelmänä. Koulutuksen kesto voi vaihdella kahdesta tunnista kokonaiseen päivään tilaajan tarpeista riippuen.

Stressi ilmiönä

- Stressi selviytymisen näkökulmasta
- Hyödyllinen ja haitallinen stressi
- Stressin neurobiologinen tausta
- Stressi ja aivot
- Stressin keskeiset oireet ja oireilun taustat
- Työstressi ja työuupumus
- Stressi ja mielialaoireilu (ahdistus ja masennus)

Stressiin vaikuttavat psyykkiset ominaisuudet

- Persoona ja stressihaavoittuvuus
- Omat sisäiset rajani
- Minäkuva ja itsetunto
- Ajattelustrategiat ja -virheet

Keskeiset hyvinvointiin vaikuttavat tekijät

- Organisaatio
- Työyhteisö
- Työnkuva
- Työntekijä

Työn hallinta

- Ajankäyttö
- Työn luonteva organisointi
- Proaktiivisuus vs. reaktiivisuus
- Hallinta ja vaikuttaminen (uhri vai toimija?)

Psyykkinen hyvinvointi

- Kokonaisvaltainen näkökulma työhyvinvointiin
- Jaksaminen läpi työuran
- Psyykkinen energiatalous
- Stressin ja jaksamisen säätelyn erityiset tekniikat: tietoisuustaidot ja rentoutuminen

Koulutuksen hinta

Puolipäiväisenä toteutettavan koulutuksen hinta on n. 850 € + alv. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuvien koulutusten hinnat sovitaan erikseen tarjouspyynnön perusteella.

Katso myös hinnasto

Lue koulutuksiin osallistuneiden antamaa palautetta